Rotterdam Business School (RBS) zoekt MKB-bedrijven die hun milieu-impact willen reduceren

Wil je dit jaar nog aan de slag met het verlagen van de milieu-impact van jouw MKB onderneming in de maakindustrie? Dan is dit een mooie kans! In september gaat Rotterdam Business School (RBS) 4 à 5 groepen van 6 internationale masterstudenten ervaring laten opdoen met het ontwikkelen van een strategie voor het reduceren van de ecologische footprint van een bedrijf. Daarbij worden ze begeleid door professionals met veel ervaring op dit vlak. Lees hieronder verder over het aanbod.

 

Het project in grote lijnen

 • Studenten maken met inzet van modellen van EcoChain een analyse van de ecologische footprint van het bedrijf van hun opdrachtgever.
 • Om die analyse te kunnen maken verzamelen zijn informatie over aspecten in de hele distributieketen (upstream en downstream) die impact hebben op de ecologische footprint van “hun bedrijf”.
 • De uitkomst van de analyse gebruiken de studenten voor het bepalen van mogelijke strategieën voor het reduceren van die ecologische footprint. Zij zullen daarvoor uitgebreide stakeholderanalyses moeten maken.
 • Bij het ontwikkelen van de strategische opties kunnen studenten op gezette tijden advies inwinnen bij experts van Nexio projects.
 • In overleg met de opdrachtgever wordt voor een van de strategische opties een implementatieplan ontwikkeld.
 • Studenten werken op school.
 • Desgewenst wordt gewerkt met een Non Disclosure Agreement (NDA).
 • Gesprekken van studenten met hun opdrachtgever vinden plaats op afspraak, online (via Teams) of in onderling overleg op locatie (bij opdrachtgever of RBS).

Van opdrachtgevers wordt verwacht dat zij:

 • Als volwaardige gesprekspartner mee kunnen denken met onze internationale (voertaal Engels) masterstudenten.
 • Wekelijks een aantal uren (op afspraak) beschikbaar zijn voor het geven van nadere toelichting op verstrekte informatie en/of feedback op inzichten uit door studenten uitgevoerde analyses
 • De informatie verstrekken die studenten nodig hebben om inzicht te ontwikkelen in de opbouw van de milieu-impact in de waardeketen waar het bedrijf deel van uitmaakt.
 • De ideale opdrachtgever behoort tot de categorie grotere MKB-bedrijven met 10-250 fte in dienst en een omzet tot + € 50 miljoen.

 

Planning

 • Het project gaat begin september 2021 van start.
 • Studenten worden in de week van 27 september aan een opdrachtgever gekoppeld.
 • In de eerste week van november presenteren studenten de resultaten van hun analyses en strategische opties voor het reduceren van de milieu-impact van hun opdrachtgever.
 • Van 22 november tot 28 januari ontwikkelen studenten een implementatieplan voor een van de strategieën

Bedrijven die opdrachtgever willen zijn voor dit project kunnen dat per mail kenbaar maken aan Biljana Persalje (b.pesalj@hr.nl) en/of Clarette Bonebakker (c.h.bonebakker@hr.nl of per telefoon: 06 18669462). Tot 23 augustus kan in verband met de schoolvakantie  mogelijk niet altijd per omgaande op e-mails gereageerd worden.

 

Meer informatie over Rotterdam Business School is hier te vinden.

Marcel de Graaf, eigenaar HR Premium Parts: “Gereviseerde onderdelen zijn als nieuw - of beter”

“Dat je onderdelen ook in Nederland kunt laten reviseren, zit nog niet echt tussen de oren van fabrikanten, installateurs en particulieren."   HR Premium Parts verkoopt al jaren gereviseerde onderdelen van cv-ketels en ventilatiesystemen. Mede om de…

Subsidie Circulaire Ketenprojecten opent op 23 maart

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Waarin activiteiten rondom het organiseren van ketens, samenwerking,…