Rabobank eerste financiële partner in het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie

Als eerste financiële instelling verbindt Rabobank zich aan het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen willen de partijen de transitie naar een circulaire maakindustrie versnellen en streven ze naar een volledig circulaire economie in 2050. Het UPCM is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dat zich sterk maakt voor de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie waaronder bijvoorbeeld machines, meubels en metalen onderdelen vallen. Rabobank wil als nieuwe partner in dit programma bedrijven hulp bieden met de ontwikkeling van een goed circulair bedrijfsmodel en de financiering hiervan.  

 

Op de foto van links naar rechts: Mirelle Pennings (Rabobank), David Pappie (Ministerie van EZK) en Fried Kaanen (Metaalunie/ UPCM)

 

Veel bedrijven die starten met een circulaire bedrijfsactiviteit hebben behoefte aan financiering. De meeste  initiatieven zijn goed financierbaar, maar ondernemers lopen ook tegen muren op. Terwijl circulair produceren juist makkelijk moet worden, en vervuilende keuzes moeilijker. Mirelle Pennings, directeur commercial banking van Rabobank: “We zien nog te vaak dat circulaire producten duurder zijn dan niet-circulaire producten, terwijl circulair juist de norm zou moeten worden. Om het verkrijgen van financiering makkelijker te maken, is het belangrijk dat ondernemers een goed bedrijfsplan hebben. Daar denken wij graag over mee.”

 

Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie en tevens voorzitter van het uitvoeringsprogramma UPCM is blij met het partnerschap van de Rabobank: “Wij zullen samen met de Rabobank de mouwen opstropen om onze midden- en klein bedrijven actief te helpen in hun stappen naar circulaire businessmodellen en nieuwe verdienkansen.”

 

UPCM wil samen met partners concrete financieringsoplossingen bieden. David Pappie, directeur Topsectoren en industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertelt: “We hebben geen woorden maar daden nodig. De urgentie is hoog en er zijn voldoende goede voorbeelden om met elkaar te gaan opschalen en versnellen. We zijn blij dat de Rabobank onze partner wordt. Gezamenlijk streven naar een convenant met andere financiële instellingen om de krachten te bundelen om circulaire financiering het ‘nieuwe normaal’ te laten worden.”

 

Transitie versnellen

Door circulariteit meetbaar te maken en kennis te delen hopen beide partijen de transitie te versnellen. De maakindustrie is grootverbruiker van grondstoffen en daarom is het belangrijk dat deze sector stappen zet richting een circulaire economie. “Het hergebruiken van grondstoffen is goed voor het klimaat. Rabobank stelt haar kennis, netwerken en financiële oplossingen ter beschikking om volop bij te dragen aan deze transitie. Ik reken er op dat andere financiële instellingen dit ook zullen doen.” Aldus Mirelle Pennings.

 

Duurzaam en circulair ondernemen beter financierbaar

Met de Circulair Ondernemen Desk helpt Rabobank al jaren ondernemers die de stap naar een circulair businessmodel willen maken. Pennings: “Bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen, zijn innovatiever en veerkrachtiger en daardoor beter financierbaar. De samenwerking met UPCM is een belangrijke kans voor Rabobank om meer circulaire initiatieven te ondersteunen en onze kennis te delen met andere partijen.”

Bedrijven in de maakindustrie op zoek naar ondersteuning voor circulaire bedrijfsactiviteiten kunnen terecht bij het UPCM. Door het partnership met de Rabobank en in de toekomst andere financiële dienstverleners komt meer kennis beschikbaar over de financieringsmogelijkheden.

 

Menko Eisma, algemeen directeur TRIUMPF Nederland: “Op het moment dat we begonnen met het opknappen van oude machines, ontstond daarmee een interessant businessmodel”

TRUMPF Nederland BV, onderdeel van het Duitse familiebedrijf TRUMPF met ruim 70 dochterondernemingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië, kent verschillende divisies: lasersnijmachines, laserbronnen, waartoe ook 3D-lasers behoren, EUV (extreem ultraviolet licht) voor de productie van…

Martijn van Leerdam, Alklima en Thomas Wellink, RVO: “Materiaalschaarste maakt circulair installeren steeds noodzakelijker”

Op VSK, de vakbeurs voor de totale E+W installatiebranche ging Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, in gesprek met Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaamheid en innovatief bouwen bij RVO en Martijn van Leerdam, adviseur bij Alklima, over de…