QuickScan Circulaire Businessmodellen gelanceerd tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op maandag 7 februari tijdens de de 4e Nationale Conferentie Circulaire Economie (NCCE) 2022 presenteerden onderzoekers Jan Jonker, Niels Faber (RUG/Hanze UAS) en Timber Haaker (Saxion UAS) de uitkomsten van hun onderzoek naar Circulaire Businessmodellen.

De QuickScan Circulaire Businessmodellen en het bijbehorende Whitepaper zijn vanaf nu beschikbaar op de website van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

 

“Het gaat uiteindelijk om de vraag: hoe krijgen we duurzaamheid en circulariteit in onze bedrijven en in onze waardeketens?” Jan Jonker

 

Resultaat van het onderzoek is een classificatie van zeven bestaande en toekomstige basistypen circulaire businessmodellen. Deze zijn uitgewerkt in kenniskaarten en vormen de basis voor een QuickScan (paper-based én interactief), een Whitepaper met theoretische achtergronden en een (korte) video met toelichting. Alles twee-talig (NL & ENG) en Open Access, dus zonder kosten voor iedereen te gebruiken. De classificatie en uitwerking is tot stand gekomen mede dankzij verschillende workshops en feedback door personen van instellingen en bedrijven.

 

Lees meer over het onderzoek en de resultaten op onze projectpagina QuickScan Circulair Businessmodellen. Hier zijn ook de documenten te downloaden en kun je de video bekijken.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK in samenwerking met het UPCM.

 

Chainable pakt materiaalverspilling in de keukenmarkt succesvol aan met circulair concept

 “Het is voor klanten heel erg interessant om te zien, ‘hoeveel krijg ik nou terug?'”   Simon Rombouts, oprichter van Chainable (rechts op de foto met links collega Jordy van Osch) gaat toegewijd de traditionele keukenmarkt te…

Eerste ketendoorbraakproject voor hergebruik staal in bouw

Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer…