Publieke consultatie financieringsrisico's grondstoffen, geef jouw mening!

Bevatten de producten of productieprocessen van jouw bedrijf mogelijk kritieke grondstoffen? Zie je – nu of in de toekomst – financieringsrisico’s rond de aanschaf van grondstoffen? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening!

 

Het kabinet heeft recent de Nationale Grondstoffenstrategie gepubliceerd. Het doel van de strategie is om de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen op middellange termijn te vergroten. De ministeries van Financiën en van Buitenlandse Zaken onderzoeken de mogelijkheden om de toegang van Nederlandse bedrijven tot (kritieke) grondstoffen of gerelateerde halffabricaten te verbeteren. Hiervoor wordt gedacht aan de inzet van het exportkredietverzekerings-instrumentarium voor het verbeteren van de toegang tot grondstoffen zoals in andere landen al gebeurt. Een voorbeeld is de vooruitbetalingsverzekering: dekking tegen het risico dat voor een specifieke importtransactie vooruit moet worden betaald maar de grondstoffen of halffabricaten niet worden geleverd.

 

Om zicht te krijgen op de vraag en behoefte vanuit het Nederlands bedrijfsleven organiseren de betreffende ministeries, VNO-NCW, MKB-Nederland en Atradius Dutch State Business een publieke consultatie onder bedrijven.

 

De korte enquête (10 vragen) en meer informatie is te vinden via deze link. Invullen is mogelijk tot 7 juli 2023.

 

Wil je weten of jouw product of productieproces gebruik maakt van kritieke grondstoffen? Maak dan gebruik van de Grondstoffenscanner.

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…