Publieke consultatie financieringsrisico's grondstoffen, geef jouw mening!

Bevatten de producten of productieprocessen van jouw bedrijf mogelijk kritieke grondstoffen? Zie je – nu of in de toekomst – financieringsrisico’s rond de aanschaf van grondstoffen? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening!

 

Het kabinet heeft recent de Nationale Grondstoffenstrategie gepubliceerd. Het doel van de strategie is om de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen op middellange termijn te vergroten. De ministeries van Financiën en van Buitenlandse Zaken onderzoeken de mogelijkheden om de toegang van Nederlandse bedrijven tot (kritieke) grondstoffen of gerelateerde halffabricaten te verbeteren. Hiervoor wordt gedacht aan de inzet van het exportkredietverzekerings-instrumentarium voor het verbeteren van de toegang tot grondstoffen zoals in andere landen al gebeurt. Een voorbeeld is de vooruitbetalingsverzekering: dekking tegen het risico dat voor een specifieke importtransactie vooruit moet worden betaald maar de grondstoffen of halffabricaten niet worden geleverd.

 

Om zicht te krijgen op de vraag en behoefte vanuit het Nederlands bedrijfsleven organiseren de betreffende ministeries, VNO-NCW, MKB-Nederland en Atradius Dutch State Business een publieke consultatie onder bedrijven.

 

De korte enquête (10 vragen) en meer informatie is te vinden via deze link. Invullen is mogelijk tot 7 juli 2023.

 

Wil je weten of jouw product of productieproces gebruik maakt van kritieke grondstoffen? Maak dan gebruik van de Grondstoffenscanner.

Nu beschikbaar: Eerste resultaten Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Er zijn grote verschillen in zonnepanelen met betrekking tot levensduur, carbon footprint, toxische materialen en de arbeidsomstandigheden waaronder panelen zijn geproduceerd. Voor individuele organisaties die zich bezig houden met inkoop zijn dit complexe thema’s. Op initiatief van…

Nieuwe ronde KIA subsidie: 2,5 miljoen voor circulaire maakindustrie en consumptiegoederen

Op 7 mei opent de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. Er is in totaal 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…