Oproep Metaalunie aan de politiek: "Maak circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen"

De MKB-maakindustrie is een onmisbare pijler voor de welvaart, economische stabiliteit en bestaanszekerheid in Nederland. Dit vereist doelgerichte politieke besluitvorming en ondersteuning. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november in het vooruitzicht, heeft de MKB-maakindustrie daarom haar eigen verkiezingscampagne ‘Kies voor Gemaakt in Nederland!’ gelanceerd, gericht op het benadrukken van de cruciale behoeften en uitdagingen van de sector.

 

‘De campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering voor MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de MKB-maakindustrie, het ondernemersklimaat in Nederland en uiteraard hoe we de instroom van vakmensen kunnen vergroten de komende jaren’, zegt Mark Helder, voorzitter Koninklijke Metaalunie.

 

De MKB-maakindustrie regelt nieuwe oplossingen voor grote (maatschappelijke) vraagstukken

 

‘Als onderdeel van de campagne ‘Kies voor Gemaakt in Nederland!’ heeft Koninklijke Metaalunie een serie van korte video’s geproduceerd, waarin Tweede Kamerleden en ondernemers uit de MKB-maakindustrie hun visies delen over de sector. Deze video’s, samen met het eerder gepresenteerde verkiezingsmanifest ‘Gemaakt in Nederland!’, zijn bedoeld om politiek Den Haag te informeren, maar bovenal ook te inspireren over de noodzakelijke politieke beslissingen die moeten worden genomen om een sterke MKB-maakindustrie te behouden en te laten groeien’, aldus Helder.

 

De MKB-maakindustrie regelt nieuwe oplossingen voor grote (maatschappelijke) vraagstukken, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en de juiste route voor de energietransitie die essentieel is voor de klimaataanpak. De oplossingen worden stuk voor stuk bedacht en gemaakt door technische maakbedrijven. Van het groene staal voor onze windmolens via de agro-oplossingen voor een stikstofarme toekomst, tot de coatings voor zonnepanelen en de nieuwste technologie voor onze mobieltjes en computers.

 

Op het vlak van de circulaire economie liggen nog grote kansen voor de MKB-maakindustrie.

 

MKB-maakbedrijven zoeken naar oplossingen voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, voor de maatschappij en voor zichzelf. Op het vlak van de circulaire economie liggen nog grote kansen voor de MKB-maakindustrie. Het maximaal benutten van deze kansen kunnen de bedrijven echter niet alleen. Ondersteuning van de overheid om te komen tot een circulaire maakindustrie is essentieel.

 

Wat Koninklijke Metaalunie vraagt van de politiek op het onderwerp klimaat en energie:

  • Investeer in de energie-infrastructuur (uitbreiden en verzwaren). Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energie zijn essentieel voor het functioneren van MKB-maakbedrijven. Beleid om deze randvoorwaarden te garanderen is van groot belang om te voorkomen dat bedrijven niet kunnen uitbreiden, terug moeten in productie of zelfs stil komen te liggen.
  • Gebruik en stimuleer de innovatiekracht van specifiek de Nederlandse MKB-maakbedrijven om nieuwe producten en diensten in het licht van het klimaatbeleid te ontwikkelen en ze op een CO₂-arme wijze te produceren.
  • Benut de kansen van de circulaire maakindustrie en maak  de circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen. Veel klimaatwinst is hiermee nog te behalen.
  • Koppel een circulaire economie aan de Nationale Grondstoffenstrategie, met als doel minder afhankelijk worden van het buitenland met betrekking tot grondstoffen.

 

Lees meer over de oplossingen voor klimaat en energie op de website van Koninklijke Metaalunie.

Kees Jan ’t Mannetje, ABB: “Door nieuwe milieueisen wordt beschikbaarheid van circulaire installaties steeds belangrijker”

ABB is een wereldwijde speler op het gebied van automatisering en elektrotechnische installaties. De lijst met markten die dit Zweeds-Zwitserse fusiebedrijf bedient is lang: van robotica voor de auto-industrie tot procesautomatisering van stormvloedkeringen; van aandrijftechnieken voor de…

Kritieke materialen in de maakindustrie: twee belangrijke maatregelen

In mei treedt nieuwe Europese wetgeving op het terrein van kritieke grondstoffen in werking: de Critical Raw Materials Act (CRMA). Bedrijven die in hun productie gebruik maken van kritieke grondstoffen of focussen op de winning, raffinage of recycling van strategische grondstoffen krijgen…