Kennisbijeenkomsten rekenmodel financiële restwaarde op 8 en 15 september

In een circulaire economie is het eenduidig vaststellen van financiële restwaarde van producten heel belangrijk. Hiermee wordt het effect van circulaire keuzes op de business case inzichtelijk. Maar hoe bepaal je de restwaarde van industrieel vervaardigde producten?

In opdracht van Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een onderzoek uitgevoerd door Alba Concepts naar een door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. Dit leverde een rekenmodel op waarmee de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde kan worden berekend.

In september vinden twee kennisbijeenkomsten over normering financiële restwaarde, voor bouwproducten op 8 september en voor kapitaalgeoderen en overige maakproducten op 15 september. In deze kennisbijeenkomsten word je geïnformeerd over het onderzoek, het rekenmodel en de eerste validatieslag en de vervolgstappen.

Bekijk het rekenmodel.

Meld je aan voor bijeenkomst bouwproducten op 8 september via Metaalunie of FME.

Meld je aan voor bijeenkomst kapitaalgoederen op 15 september via Metaalunie of FME.

 

De bijeenkomsten zijn zowel fysiek als online bij te wonen.

Rekenmodel voor het bepalen van financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen beschikbaar

Tot op heden ontbrak een methode om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen. Terwijl juist het inzicht in de financiële restwaarde kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie. In de zomer van…