Kabinet reserveert € 40 miljoen voor circulaire economie

Op 15 september 2020 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement met het uitspreken van de Troonrede. In zijn toespraak was er naast de coronacrisis en de economische terugslag ook nieuws over maatregelen om de circulaire economie te stimuleren en CO2-uitstoot te reduceren.

 

Positief nieuws is dat het kabinet voor het eerst een aparte begrotingspost gereserveerd heeft voor circulaire economie. In 2021 tot en met 2024 gaat het om € 40 miljoen. Dit biedt veel kansen, zeker in combinatie met een toename van energiesubsidies met € 700 miljoen en € 50 miljoen voor een actieplan ‘financiering energiebesparing in de industrie’.

 

In een reactie op de plannen geven brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie en FME aan dat ze uiteraard positief zijn over deze ontwikkelingen. De brancheorganisaties constateren ook dat er in de verduurzaming van de industrie een steeds groter spanningsveld ontstaat tussen de kosten van CO2-reductie en het verdienvermogen van de sector. De beloofde post van € 40 miljoen voor circulaire maatregelen is nog niet op het niveau van € 100 miljoen per jaar waar FME al langer voor pleit. In de visie van FME is circulaire economie juist een kosteneffectief middel om de klimaatdoelen te bereiken. Zorgen zijn er verder over de stijging van de ODE-heffing voor bedrijven met € 165 miljoen, waarbij Metaalunie vooral kritisch is over de relatief grote heffing voor MKB-bedrijven.

 

Lees verder:

FME: Dossier Prinsjesdag 2020 

Koninklijke Metaalunie: Prinsjesdag biedt kansen voor MKB, MKB draagt onevenredig bij aan klimaatkosten

 

 

Nu beschikbaar: Eerste resultaten Buyer Group Duurzame Zonnepanelen

Er zijn grote verschillen in zonnepanelen met betrekking tot levensduur, carbon footprint, toxische materialen en de arbeidsomstandigheden waaronder panelen zijn geproduceerd. Voor individuele organisaties die zich bezig houden met inkoop zijn dit complexe thema’s. Op initiatief van…

Nieuwe ronde KIA subsidie: 2,5 miljoen voor circulaire maakindustrie en consumptiegoederen

Op 7 mei opent de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. Er is in totaal 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de…