Wordt het circulaire businessmodel het nieuwe normaal in de oppervlaktebehandelende industrie?

De Stichting Innovat.ION ziet de huidige crisis ook als uitgelezen moment voor bezinning en ontwikkeling en te werken aan duurzaam herstel. Het roept leden en ketenpartners van de Vereninging ION (oppervlaktebehandelende branche) op om zich te verdiepen in circulair ondernemen en concreet aan de slag te gaan.

 

Industriële bedrijven gaan betalen voor CO2-uitstoot, bouwprojecten liggen stil door de stikstofuitspraak, onrust rondom chroom-6 lijkt maar niet te gaan liggen. COVID-19 laat de wereld op haar grondvesten schudden. De Coronapandemie heeft al talloze levens gekost en ontwricht. Hulpverleners werken keihard om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. Veel energie zetten we in om de enorme persoonlijke en maatschappelijke verliezen te beperken. Tegelijkertijd is het belangrijk om van deze pandemie te leren en een herhaling van fouten uit het verleden te vermijden.

 

Het feit dat COVID-19 inmiddels grote economische consequenties heeft gekregen wordt mede veroorzaakt door een steeds maar groeiende circulatie van goederen en mensen. We worden nu geconfronteerd met de zwaktes van onze businessmodellen en waardenketens.

 

Innoveren in het Post-COVID-tijdperk
De overtuiging groeit dat doortastende maatregelen nodig zijn en dat zo snel mogelijk het post-COVID-19-tijdperk in gang gezet zal worden. Hoewel de huidige crisis ook enkele positieve consequenties heeft gehad – zoals de toename van collectieve actie en solidariteit, verminderde vervuiling en broeikasgasemissies – zullen deze veranderingen tijdelijk en marginaal blijken wanneer we niet bewust innoveren.
Het is van belang om ons te verdiepen in de vraag hoe de huidige situatie omgezet kan worden in meer duurzame, eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenleven en ontwikkeling.
De huidige omstandigheden raken alle ondernemers, circulair of niet. Voor velen betekent het overleven. Maar ook: werken aan duurzaam herstel, tijd voor bezinning en ontwikkeling. Wil je je kennis over circulair ontwerpen ontwikkelen of je laten inspireren door mooie voorbeelden van circulair ondernemen? Of concreet aan de slag? Laat het ons weten, we kijken dan of we online met collega’s in de branche kunnen organiseren.

 

Bezinning op Circulaire businessmodellen
Stichting Innovat.ION participeerde vorige maand in workshops volgens de zgn. CIRCO-methode. CIRCO inspireert en equipeert bedrijven om te komen tot nieuwe vormen van waardeketens en het samen optrekken van creatieve en maakindustrie, van business en design. De CIRCO-methodiek is een bewezen aanpak. De gehanteerde methodiek biedt mkb’ers handvatten om hun product en/of dienst en businessmodel circulair te ontwerpen.

 

Bij voldoende belangstelling stelt Stichting Innovat.ION voor een online traject op te zetten voor leden van Vereniging ION en haar ketenpartners. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 24 april 2019 bij debruin@vereniging-ion.nl.

 

Bron: Vereniging ION

Ontmoet ons in de Week van de Circulaire Economie!

In de Week van de Circulaire Economie (1-6 februari 2021) is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie elke werkdag actief.   Op maandag 1 februari geven we tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie een Masterclass (tussen 11:00 en 12:00)…

‘Toeleverancier moet proactief inspelen op circulariteit’

"Duurzaamheid is een thema dat de komende tientallen jaren hoog op de agenda zal (blijven) staan. Ook toeleveranciers krijgen hiermee te maken en ze doen er daarom goed aan hier proactief op in te spelen." Dat haalt…