Gijs van Heemstra en Yon van den Oever, initiatiefnemers pilot circulaire zonneparken: “Er liggen vier sluitende businesscases klaar”

De vonk sloeg over tijdens een CIRCO Track over circulaire zonneparken. Hier vonden LC Energy, Hydro, Mirec, Solarge, TerraTechs en Cirkel Design elkaar in de ambitie om een circulair pv-systeem te ontwikkelen. De technische levensduur van de materialen die voor zonneparken worden gebruikt, is veel langer dan de economische, benadrukken projectleider Gijs van Heemstra van LC Energy en Yon van den Oever, ecodesign manager bij Hydro. Hoog tijd voor een nieuwe aanpak.

 

“Tegen 2050 zullen er wereldwijd zo’n 30 biljoen zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Daarvoor zal een totale investering zijn gedaan van 1,9 triljoen dollar en zal 500 miljoen ton aan materiaal zijn gebruikt. De veronderstelde levensduur van een zonnepark is nu 25 tot 30 jaar. Zoals het er nu uitziet, zijn in ons land over een jaar of 15 jaarlijks rond de 8 miljoen panelen aan het eind van hun vermeende levensduur. Maar door gebruikte materialen en onderdelen tijdig te refurbishen, upgraden of vervangen, kun je de levensduur van een zonnepark als geheel flink oprekken.

 

Neem de elektriciteitskabel die nodig is voor de netwerkaansluiting van een zonnepark op land: die is heel duur, maar kan zeker 60 jaar mee. Die tijdsspanne nemen we als uitgangspunt, terwijl de momenteel gangbare vergunningsduur 25-30 jaar bedraagt, waarna zonneparken weer ontmanteld en opgeruimd dienen te worden. Daarom is het onze ambitie om de levensduur (en daarmee de vergunningsduur) van de parken zeker twee keer zo lang te maken door de componenten periodiek te updaten of refurbishen. De winst die je daarmee maakt is enorm: het is goedkoper, bespaart grondstoffen en leidt tot veel minder uitstoot.”

 

Benieuwd geworden?

Lees hier het hele interview!

Rekenmodel financiële restwaarde toont aan: hergebruik loont!

FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken hebben het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ laten uitvoeren. Uit 75 cases blijkt duidelijk dat hergebruik ten opzichte van recycling niet alleen meer milieuwinst oplevert maar ook financieel voordeliger is. Tot…

Kennisinstellingen zien kansen én valkuilen bij ‘reparatie'-wetgeving

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor consumenten om hun producten te (laten) repareren. Goed nieuws voor het milieu. Maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Tien wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft,…