Geopend: KIA CE subsidie voor ontwikkeling van innovatieve circulaire producten, processen en diensten

Op 5 juli opende de innovatieregeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE). Ontwikkel je als ontwerper of ondernemer innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Dan kun je subsidie krijgen! Navied Tavakolly, programmamanager ontwerpen voor circulariteit van de KIA CE, vertelt waarom de regeling zo interessant is, juist voor ontwerpers.

 

Navied Tavakolly: “Het begint met design; je kunt in de ontwerpfase echt het verschil maken. Omdat je daar materialen kiest of omdat je je product zo ontwerpt dat het later weer uit elkaar kunt halen. Dat uitgangspunt zie je in de productgroepen waarop de KIA CE regeling zich richt goed terug.

 

Als je kijkt naar de bouw en maakindustrie dan zijn er allerlei circulaire mogelijkheden door slim te ontwerpen.

 

Producten kunnen in deze productgroepen bij uitstek hoger op de R-ladder komen. Denk aan: repair, refurbish, remanufacturing door design for disassembly.”

 

Uiterlijk in 2030 de markt op

Tavakolly: “Wat verder mooi is aan deze innovatieregeling, zeker voor designers, is dat het echt gaat om applicatieontwikkeling. Je onderzoekt niet alleen nieuwe technologie en technieken. Het idee is dat het circulaire product, dienst of proces uiterlijk in 2030 op de markt komt.  Het herontwerpen van businessmodellen en verdienmodellen is daarmee ook een belangrijk aspect.”

 

Samenwerken in consortia

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de KIA CE innovatieregeling, werk je als ondernemer of ontwerper samen met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen. Samen doe je industrieel onderzoek of je werkt aan experimentele ontwikkeling.

Tavakolly: “De CIRCO Tracks zijn een goed startpunt voor een KIA-CE consortium. Als je hebt deelgenomen aan een Track heb je je ketenpartners waarschijnlijk al beter leren kennen. Je weet dan welke overkoepelende vraagstukken er spelen. Misschien ben je vanuit dit startpunt nog op zoek naar aanvullende expertise. Samen met mijn twee collega-programmamanagers van de KIA CE helpen we je graag om samenwerkingen op te zetten voor je project.”

 

Inhoudelijk sparren?

“We zetten onze expertise ook in om inhoudelijk met je te sparren over je projectidee. Ook als je een circulaire oplossing hebt bedacht  die je graag zou willen toetsen bij een bedrijf. We kunnen je dan in contact brengen met partijen die jouw oplossing misschien goed kunnen inzetten. Je kunt altijd even contact opnemen met mij via navied.tavakolly@kia-ce.nl.

 

Ook handig: je kunt je projectidee laten toetsen door RVO.

 

Het gaat dan vooral om procesvragen, de voorwaarden en de compleetheid van je aanvraag. Je weet dan beter wat de kans van slagen van je project is voor deze regeling. Dat raad ik iedereen die een project wil indienen voor de KIA CE innovatieregeling aan. RVO heeft er een projectideeformulier voor gemaakt.”

“Voor de nodige inspiratie kun je ook kijken naar projecten die vorig jaar een bijdrage hebben gekregen uit de KIA CE innovatieregeling.”

 

Informatiebijeenkomst 5 september

“Op 5 september kun je me treffen tijdens de informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen die we als KIA CE organiseren met RVO. We vertellen je meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. Ook brengen we je die dag graag in contact met andere bedrijven/onderzoeksinstellingen voor mogelijke samenwerking. Ik hoop je dan te zien of een mailtje van je te ontvangen als je het idee hebt dat de innovatieregeling van de KIA CE iets voor jou kan zijn.”

 

Praktische informatie

  • Startdatum: dinsdag 5 juli 2022, 09:00 (CET)
  • Einddatum: dinsdag 15 november 2022, 17:00 (CET)
  • De maximale subsidie per project is € 500.000
  • Totaal budget: € 2.500.000

Voorwaarden
Bekijk alle informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA-CE) (rvo.nl)

Meer informatie vind je op de website van KIA CE.

 

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat verscheen op 25 juli 2022 op de website van CIRCO.

Chainable pakt materiaalverspilling in de keukenmarkt succesvol aan met circulair concept

 “Het is voor klanten heel erg interessant om te zien, ‘hoeveel krijg ik nou terug?'”   Simon Rombouts, oprichter van Chainable (rechts op de foto met links collega Jordy van Osch) gaat toegewijd de traditionele keukenmarkt te…

Eerste ketendoorbraakproject voor hergebruik staal in bouw

Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer…