FME en Koninklijke Metaalunie: Kabinet moet zich meer inzetten voor circulaire economie

Koninklijke Metaalunie en FME constateren dat er vanuit het kabinet nog steeds weinig grote stappen gezet worden richting een circulaire economie. Mooie woorden en plannen genoeg, maar vooralsnog nauwelijks financiële middelen om echt een transitie in gang te zetten vinden de beide organisaties. “Het stimuleren van de circulaire economie is goed voor het klimaat en goed voor werknemers, onderzoekers en bedrijven die aan een circulaire maatschappij willen werken,” aldus FME-voorzitter Theo Henrar. “Het kabinet blijft kiezen voor allerlei verkenningen, maar er worden nog geen structurele middelen beschikbaar gesteld, voor het uitvoeren van de achterliggende acties die nodig zijn om de aangescherpte doelen te halen. Een gemiste kans”, vindt Metaalunie-voorzitter Mark Helder.

 

Metaalunie en FME ondersteunen de visie van het kabinet richting een circulaire (maak)economie overigens wel. Helder: “Zo wordt de Nederlandse economie door een transitie van lineair naar circulair minder afhankelijk van grondstoffen uit andere landen.” FME en Metaalunie roepen het kabinet dan ook op om de daad bij het woord te voegen: maak echt middelen vrij voor de circulaire economie en maak circulariteit nadrukkelijk onderdeel van het Klimaatbeleid.

 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Nationaal Plan Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Het NPCE – in combinatie met de zogenaamde Grondstoffenstrategie – vormen de basis voor een krachtig toekomstgericht economisch beleid voor onder andere de mkb-maakindustrie. Het stimuleren van de circulaire economie en het uitvoeren van een Grondstoffenstrategie resulteert in een win-winsituatie. Een circulaire economie levert aan een kant een enorme bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen. TNO en Ecorys hebben becijferd dat in 2030 een reductie van 7,2 Mton CO2-uitstoot kan worden bewerkstelligd. Daarnaast is het van belang dat Nederland en Europa voorkomen dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ingeruild wordt voor afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit andere landen. Ook zorgt een circulaire maakindustrie jaarlijks voor € 3,2 miljard extra toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Maar de kosten gaan voor de baten uit: het Planbureau voor de Leefomgeving, de Sociaal-Economische Raad en kennisinstellingen geven expliciet aan dat er aanvullende middelen nodig zijn om de Nederlandse ambities te kunnen verwezenlijken.

 

Ook de in de Europese Critical Raw Material Act wordt opgeroepen om met stevige nationale programma’s te komen die zich richten op de circulariteit van kritieke grondstoffen. De maakindustrie is bij uitstek geschikt om daar uitvoering aan te geven.

 

Investeer nadrukkelijker in circulaire economie
Metaalunie en FME nemen het potentieel om te verduurzamen bijzonder serieus en zien daarbij een grote rol weggelegd voor de industriële maakbedrijven. ‘Een volledig circulaire economie vraagt om veel R&D en technologische innovaties’, zegt Helder. ‘Veel van de circulaire technologie staat nog in de kinderschoenen en deze valt nog niet snel uit te rollen. Daar zijn nog heel forse investeringen voor nodig.’ De brancheorganisaties constateren dat door een gebrek aan investeringen echte stappen richting een circulaire maakindustrie niet of nauwelijks gemaakt worden. ‘Het kabinet heeft slechts € 69 miljoen gereserveerd voor deze belangrijke transitie. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de vele miljarden die het kabinet heeft gereserveerd voor Klimaatbeleid.

 

We roepen het kabinet dan ook op om meer geld te investeren in de circulaire maakindustrie, te beginnen met in ieder jaar minimaal € 100 miljoen.

 

Daarnaast is een stevige koppeling tussen het Klimaatbeleid en het NPCE noodzakelijk’, aldus de Metaalunievoorman.

Chainable pakt materiaalverspilling in de keukenmarkt succesvol aan met circulair concept

 “Het is voor klanten heel erg interessant om te zien, ‘hoeveel krijg ik nou terug?'”   Simon Rombouts, oprichter van Chainable (rechts op de foto met links collega Jordy van Osch) gaat toegewijd de traditionele keukenmarkt te…

Eerste ketendoorbraakproject voor hergebruik staal in bouw

Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer…