Thema's

Binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie hebben we twee hoofdthema’s gekozen voor de projecten die we uitvoeren: Materiaalpaspoorten en Kritieke materialen in de energietransitie.

 

Thema Materiaalpaspoorten

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen. Daarom werkt Circulaire Maakindustrie aan een leidraad circulair paspoort voor de maaksector. Lees verder op de themapagina Materiaalpaspoorten.

 

Thema Kritieke Materialen

Er dreigen wereldwijde tekorten van belangrijke metalen en dit is slecht nieuws voor de energietransitie. Metalen zijn namelijk hard nodig voor onze windturbines, zonnepanelen en elektrische auto’s. De circulaire economie kan een oplossing bieden door de afhankelijkheid van primaire grondstoffen terug te dringen. Het programma Circulaire Maakindustrie werkt aan oplossingen door kennis te ontwikkelen en realisatieprojecten te starten. Lees verder op de themapagina Kritieke Materialen