Project

Circulaire zonnepanelen

Sector: Energie, Elektrische apparatuur

Partners: CIRCO, Provincie Zuid Holland, Omgevingsdienst West-Holland, omgevingsdienst Haaglanden, DCMR

Locatie: Zuid-Holland (en Nederland)

Circulaire zonnepanelen

Zonnepanelen en –installaties zijn een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie naar de Circulaire Economie, waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Zonne-installaties zijn daarmee zelf nog geen circulaire systemen. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen, samenwerking in de keten én nieuwe business modellen.

 

Zo staat recycling van zonnepanelen nog in de kinderschoenen, omdat het aanbod klein is, en de panelen niet of nauwelijks ontworpen zijn voor recycling. Onderdelen van zonne-installaties worden soms eerder vervangen dan technisch noodzakelijk. Panelen moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, systemen voor refurbish, upgrade, of recycling. Er is genoeg te doen en daarom zetten we ons in voor circulaire zonnepanelen.

 

Ben jij een schakel in de keten van circulaire zonnepanelen? Bijvoorbeeld:

  • Grote gebruikers van zonne-installaties
  • Leveranciers en installateurs van zonnepanelen
  • Producenten van zonnepanelen en -installaties
  • Recycling bedrijven