Project

Batterijen

Sector: Batterijen

Partners: Stibat, Auto Recycling Nederland, TNO

Locatie: Nederland

Hoe halen we maximale circulaire waarde uit lithium-ion-batterijen? In de pilot Batterijen werken we samen met partijen die hier een rol in spelen.

 

De markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard door. Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden is ruim 40% een E-bike. Vorig jaar waren dat 420.000 nieuwe e-bikes en over 5 tot 8 jaar zal van bijna al die fietsen de batterij vervangen zijn. Dat is een geweldige uitdaging voor het recyclesysteem van Stibat.

 

In aantal klinkt dit al fors, maar het echte volume gaat komen van de batterijen die in een elektrische auto of stadsbus gebruikt worden. Met de ambities van de autobranche zouden vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch moeten zijn, dat zijn jaarlijks een 420 – 440.000 auto’s. Per auto gaat het dan snel om een 250kg aan batterij materialen.

 

Hergebruik voor opslag duurzame energie

Na de toepassing als batterij in een auto kunnen deze batterijen mogelijk nog worden hergebruikt voor de opslag van duurzame energie. Daar worden inmiddels op meerdere plekken testen mee gedaan hoe dit op een veilige manier gedaan kan worden. Hier willen ook binnen UPMC graag meer ervaring mee opdoen in concrete trajecten.

 

Uiteindelijk recycling

Maar los van deze circulaire tweede leven toepassing komt er altijd een moment dat de batterij gerecycled moet worden om de grondstoffen terug te winnen. Een snelle rekensom leert dan dat er op termijn een 120.000 ton aan batterijen gerecycled zal moeten worden alleen al van de elektrische auto’s. Bussen en ander vervoer kan zomaar zorgen voor nog eenzelfde hoeveelheid.

 

De recycling van batterijen ligt vast in de EU Battery Directive en wordt voor elektrische voertuigen in Nederland nu al ingevuld door Auto Recycling Nederland. Buiten deze wettelijke recyclingplicht die vanuit milieubescherming is ingestoken, bevatten de batterijen ook waardevolle metalen zoals Nickel, Cobalt, Mangaan, Koper, Lithium en Aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa zelf niet winnen en die we vanwege schaarste vraagstukken en leveringszekerheid, alsook om economische of strategische redenen terug moeten willen winnen.

 

Daarnaast bevatten batterijen voor elektrische auto’s veel non-ferrometalen. Naast de materiaalwaarde is recycling van deze non-ferro stromen ook uit het oogpunt van klimaatbeleid relevant. De productie van non-ferro metalen uit fossiele erts kost veel energie, bij recycling kan een deel van die energie bespaard worden wat leidt tot een significante besparing van CO2 uitstoot.

 

De uitdaging bij recycling van Li-Ion batterijen met de huidige technieken (en volumes) is dat er nu slechts een enkele van de hoogwaardige materialen teruggewonnen, terwijl de meeste batterijmaterialen, waaronder Lithium, verloren gaan.

 

Kansen en uitdagingen voor de Nederlandse Maakindustrie

Dit zijn uitdagingen maar zeker ook kansen voor de Nederlandse maakindustrie en die pakken we binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie graag op om hier de maximale circulaire waarde uit te halen. Om toe te werken naar volledige circulariteit voor alle batterijmaterialen moeten veilige logistieke concepten en slimme sorteer- en recyclingtechnieken worden ontwikkeld.

 

Dat doen we zowel vanuit de realisatieprojecten waar we oplossingen willen testen en vanuit de kennis- en innovatieagenda waar we met name op het vlak van metallurgie de kennis in Nederland willen vergroten. Metallurgie gaat simpel gezegd over de bewerking van metalen vanuit ertsen of vanuit recyclingstromen via natuur- en scheikundige processen zoals het smelten of oplossen van het metaal.

 

De focus binnen team realisatie ligt op concrete (investerings) projecten. Onderdeel van het aanjagen / opstarten van deze trajecten vormen Circo-tracks die helpen om projecten te identificeren te definiëren en focus aan te brengen binnen een (keten)project. In de tweede helft van 2020 willen we minimaal 1 circotrack op het gebied van batterijen realiseren en daarvoor zoeken we naar deelnemers die actief zijn in dit veld en de uitdaging van re-use en recycling van batterijen met ons samen willen oppakken. Wij zijn inmiddels met een aantal koplopers op dit vlak in gesprek, maar willen graag uitbreiden naar een stabiele groep waaruit we 1 of meer sterke investeringsprojecten kunnen ophalen.

 

Meer weten over Lithium-ion batterijen? Lees ons kennisdossier.

4.000 euro voor een nieuwe hybride auto-accu? We kunnen de oude opknappen voor minder, bedachten ingenieurs Murat Aydemir en Dennis Bakker twee jaar geleden. Daarna stroomden de aanvragen binnen. “In Europa is er geen ander bedrijf die…

Ga naar case

“We redden heel veel Lithium-ion accu’s van recycling.” Vertelt Jan Bartels, medeoprichter van NOWOS. En dan niet de grote auto-accu’s waar al veel partijen mee bezig zijn, maar juist de kleinere ‘vergeten’ accu’s van bijvoorbeeld elektrische scooters,…

Ga naar case

Een deukje, hardware die niet meer werkt of een enkele kapotte accucel in de batterij van je elektrische auto. En dan maar de gehele batterij van 200 kg omsmelten voor recycling? Doodzonde vinden ze dat bij EcarACCU.

Ga naar case