Documenten overzicht

Document

Ruimte voor circulaire windturbines

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke effecten van de circulaire verwerking en levensduurverlenging van windturbines.

Open document

Document

Adviesroutekaart Transitieagenda Maakindustrie (2022)

Deze routekaart Circulaire Maakindustrie beschrijft de doelen en actielijnen naar een meer circulaire economie.

Open document

Document

How to facilitate the wind industry to become fully circular (ENG)

Resultaten van de tweede fase van het project Circulaire Windparken, met focus op benodigde wijzigingen in beleid.

Open document