Agenda & Events

12 mei

High Tech Campus, Eindhoven

Industrial Sustainability Congres 2022

The House of Technology organiseert 12 mei een interactief congres, doel is een bijdrage leveren aan het uitwisselen van ervaringen met het definiëren en implementeren van duurzaamheidsprojecten bij MKB+ maakbedrijven.

 

Het congres wil de bezoeker een overzicht geven van de toepassingen van sustainability in de industrie zodat de deelnemers kunnen bepalen wat sustainability in hun situatie op zou kunnen leveren. De presentaties gaan in hoofdzaak over de motivatie om een sustainability project te starten, de strategie die daarbij gevolgd is, de impact die dit project op de organisatie heeft gehad, de toegevoegde waarde voor de klanten en de eindresultaten (inkomsten, lagere kosten, concurrentievoordeel, …) voor het bedrijf. Hierbij mogen tools en technieken aan de orde komen maar dit is niet het primaire doel van het congres. De meeste bijdragen op dit congres worden in kleinere parallel sessies gehouden voor maximale interactie.

 

Doelgroep: Deelnemers aan het congres zijn leden uit het managementteam van middelgrote industriële maakbedrijven. Deze bedrijven produceren over het algemeen componenten, machines en apparaten en ze zijn vaak actief op een internationale markt.

 

Met bijdragen van onder meer Vanderlande, Lely, Aebi Schmidt en Rioned.

 

Meer informatie: The House of Technology