Agenda & Events

1 jul

online

CIRCO Track – Circulaire Economie & Smart Industrie-data

De versnelling van ICT in de maakindustrie en de transitie naar een werkelijke ‘smart industry’ kan een enorme impuls betekenen voor een verdere ontwikkeling van circulaire businessmodellen. In deze CIRCO Track staan de barrières centraal die de weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen in de smart industry nog blokkeren. Samen met ketenpartners ga je met deze issues aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase.

 

Drijfveren voor innovaties zijn de toenemende vraag van een brede groep belanghebbenden (klanten, waaronder met name de overheid, (aankomende) medewerkers, financiers), gunstige profilering, zicht op een constantere inkomensbron en veranderende of toekomstige wet- en regelgeving. Uit een recent onderzoek van TNO blijkt ook dat de zorgen omtrent data-security en de inspanningen t.b.v. data-interpretatie nog barrières zijn op weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen. In deze CIRCO Track staan deze barrières centraal.

 

De Track bestaat uit vijf sessies, de startdatum wordt nader bepaald.

 

Meer informatie en aanmelden: CIRCO