Agenda & Events

9 nov

Online

CIRCO Class - Toeleveranciers maakindustrie

Fabrikanten van eindproducten zetten steeds meer in op levensduurverlenging van hun producten. Steeds vaker worden producten of onderdelen uit de markt retour genomen en worden leveranciers worden ‘re-supplier’.

 

De vraag welke waarde onderdelen van retour genomen producten nog hebben en wat daarmee nog mogelijk is, wordt steeds vaker gesteld. Is hergebruik mogelijk? Of refurbishing, remanufacturing? Welke specialist kan dit uitvoeren en is er een verdienmodel? Fabrikanten van eindproducten zetten ook meer in op het verkopen van diensten in plaats van de producten zelf. Dit heeft invloed op de eisen die gesteld worden aan onderdelen of subassemblies.

 

Ook zien we dat het aantal bedrijven dat (vrijwillig) werkt aan UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) en Ecodesign (recht op reparatie) toeneemt. De expertise van toeleveranciers is hard nodig om invulling te geven aan levensduurverlenging, UPV en Ecodesign.

 

Welke kansen liggen er voor toeleveranciers? Wat betekent deze trend voor het ontwerp van onderdelen en de mogelijke businessmodellen? Tijdens deze Class verdeeld over twee dagen (9 & 16 november) krijg je inzicht in de kansen voor je eigen bedrijf!

 

Meer informatie en aanmelden: CIRCO